Hypnose Goirle

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. Hypnose Goirle zal de hypnosesessie naar beste kunnen uitvoeren. Er kunnen geen garanties gegeven worden voor resultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 2. Hypnose Goirle is enkel aansprakelijk bij ernstige nalatigheid en in dit geval is de schade beperkt tot het terugbetalen van één sessie.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op particulieren. Hypnose Goirle behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De algemene voorwaarden zijn op de website www.hypnosegoirle.nl te bekijken en worden desgevraagd digitaal toegezonden.
 3. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

Vertrouwelijkheid en informatie

 1. Alles wat besproken wordt tussen Hypnose Goirle en cliënt is vertrouwelijk, tenzij anders overeengekomen.
 2. De cliënt geeft Hypnose Goirle gevraagd en ongevraagd alle benodigde informatie die voor belang zijn voor de sessie. Alle gevolgen voor onjuiste of onvolledige informatie liggen bij cliënt.
 3. De cliënt begrijpt dat hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg en zal een eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen voortzetten.
 4. De cliënt zal verdere medische zorg continueren indien de symptomen voortduren.

Afzegging van een afspraak

 1. Afzegging van de sessie dient minimaal 24 uur hiervoor te geschieden. Zo niet, dan is Hypnose Goirle genoodzaakt 50% van de sessie in rekening te brengen.
 2. Hypnose Goirle behoudt zich het recht voor om een afspraak binnen 24 uur te verzetten indien zij de sessie niet naar behoren kan uitvoeren.

Voortijdig beëindigen sessie

 1. Hypnose Goirle behoudt zich het recht voor om een sessie voortijdig te beëindigen, waarbij het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald wordt aan cliënt.

Betaling

 1. Betalingen per bank overboeking dienen uiterlijk na veertien dagen van de sessie betaald te zijn.
  Betalingen contant dienen na de sessie overhandigd te worden.

Verzuim van betaling

 1. Bij het niet tijdig betalen van de factuur per gestelde datum, wordt een betalingsherinnering gestuurd waarin een redelijke termijn gesteld zal worden om de betaling alsnog te voldoen.
 2. Indien de betaling niet op genoemde termijn binnen is, wordt een tweede betalingsherinnering verstuurd waarbij er € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht naast het verschuldigde bedrag.
 3. Als ook hier de betaling niet op volgt, binnen de gestelde termijn, is Hypnose Goirle genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, waarbij alle kosten hiervoor bij cliënt in rekening gebracht worden.Een schriftelijke versie van de Algemene voorwaarden van Hypnose Goirle kan hier gedownload worden als een PDF-bestand.